Üye Girişi Yeni Üyelik Şifremi Unuttum
Konu Başlıkları
::.. Gizlilik ve Güvenlik İlkesi
::.. Hakkımızda
::.. Tüketici Hakları
::.. İletişim Bilgileri
::.. Satış Sözleşmesi
Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 Bu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

 MADDE 1.- KONU

Sözleşmenin konusu, SATICI`nın, ALICI`ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1- SATICI BİLGİLERİ

Adres: Oruçoğlu Termal Otel

Kütahya Karayolu 14.km, 03100 Merkez/Afyonkarahisar, Türkiye

İletişim: +90 272 251 50 51

Fax: +90 272 251 50 60

Mail: info@orucoglu.com

MADDE 2.2- ALICI BİLGİLERİ

İnternet, telefon yoluyla veya birebir iletişim kurarak ORUÇOĞLU TARIM VE TURİZM SAN.TİC.A.Ş. hizmetlerine erişen, bireysel ve kurumsal bilgilerini kullanan, bu bilgilere dayalı olarak işlem yapan gerçek veya tüzel kişilerdir.

MADDE 3.- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün türü, miktarı, marka/modeli ve adedi siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. Sipariş talebi, satıcı kurum tarafına ulaştığı takdirde ilgili ürün ve fiyat değerlendirmesi yapılacaktır.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1 - ALICI, Madde 3`te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI`nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI`dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ORUÇOĞLU TARIM VE TURİZM SAN.TİC.A.Ş. sorumlu tutulamaz.

4.4 – ORUÇOĞLU TARIM VE TURİZM SAN.TİC.A.Ş. sözleşme konusu ürünün eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sipariş konusu ürünün teslimatı için bedelinin ALICI`nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, ORUÇOĞLU TARIM VE TURİZM SAN.TİC.A.Ş. ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI`ya ait kredi kartının ALICI`nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün ORUÇOĞLU TARIM VE TURİZM SAN.TİC.A.Ş. `e ödememesi halinde, ALICI`nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde ORUÇOĞLU TARIM VE TURİZM SAN.TİC.A.Ş. `e gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI`ya aittir.

4.7- ORUÇOĞLU TARIM VE TURİZM SAN.TİC.A.Ş., mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için ORUÇOĞLU TARIM VE TURİZM SAN.TİC.A.Ş.’ e gönderilebilir.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde faks, mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI`ya teslim edilen ürünün   ORUÇOĞLU TARIM VE TURİZM SAN.TİC.A.Ş.’ e gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI`ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen, niteliği itibari ile hızlı bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

Talepleriniz sipariş sonunda belirlemiş olduğunuz teslimat tipine göre hazırlanmak üzere işleme alınacaktır.

Bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ORUÇOĞLU TARIM VE TURİZM SAN.TİC.A.Ş. ’in yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.