Üye Girişi

Bir hesabınız mı var Giriş Yap

Bir hesabınız mı var Giriş Yap

Kişisel verileriniz, Kvkk Metni kapsamında işlenmektedir. “Kayıt Ol” butonuna basarak Üyelik Sözleşmesi’ni okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

Hizmet Sözleşmesi

       SATICI veya SAĞLAYICI-ACENTE

 Ünvanı ORUÇOĞLU TARIM VE TURİZM SAN. TİC.A.Ş. / OR TRAVEL SEYAHAT ACENTESI

 Mersis Numarası  0 648 0034 0570 0018

Türsab Belge No : 6383

 Adresi                          Dörtyol Mah.Kütahya Yolu Blv. Oruçoğlu Termal No:71-71A Merkez Afyonkarahisar 

 İletişim Bilgileri        + 90 272 251 50 50

 Çağrı Merkezi            + 90 216 349 50 50

 İnternet adresi           www.ortravel.com.tr

 E-posta                        info@orucoglu.com

MADDE 1- TARAFLAR :

Bir tarafta adresi Afyonkarahisar/Türkiye olan Or Travel Seyahat Acentesi (Bu sözleşmede kısaca ACENTE diye anılacaktır.) diğer tarafta aşağıda bilgileri yer alan TÜKETİCİ/LER arasında yurt içi/yurt dışı paket turlarına ilişkin olarak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yurt içi/Yurt dışı satış sözleşmesi düzenlenmiştir.

       ALICI-HİZMET BİLGİLERİ

Adı ve Soyadı      :

T.C. Kimlik Numarası :

Adresi                

Telefon               : +90

E-posta              :

Hizmet Türü              :

Hizmet Tarihi   Giriş  :

Hizmet  Tarihi  Çıkış  :

İşlem kodu                : 

SATIŞ TUTARI  

ALICI tarafından satın alınan ürün/hizmetin fiyatı                                                TRY’dir.

MADDE 2- KONU :

İş bu sözleşmenin konusu; ACENTE'nin, TÜKETİCİ'ye www.ortravel.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri, satış fiyatı ve koşulları belirtilen Yurt İçi/Yurt Dışı Otel Konaklama Satış hizmeti ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 3- SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI:

3.1- Tüketici, Sözleşme bedelini, kredi kartı ile Acenteye ait site üzerinden ya da Acentenin belirtmiş olduğu banka hesaplarına EFT/Havale yolu ile ödeyecektir.

3.2- Konaklama ile ilgili internet tanıtım sayfasında, Rezervasyon Belgesi'nde ve ön bilgilendirmede ücrete dahil olan tüm hizmetler ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, bunların dışındaki hizmetler ekstra ücrete tâbidir. Özellikle, satın alınan hizmete; Tüketicinin, konaklamaya dahil hizmetler dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar, ulaşım, kapsam dışı tüm mal ve hizmetlerin bedeli, seyahat ve sağlık sigortası, müze- ören yeri giriş ücretleri dahil değildir.

3.3- Tüketici, kayıt anında sözleşme bedelinin en az % 35'ini ön ödeme (kapora) olarak, bakiyesini ise hizmetin başlamasından en geç 15 gün önce; otele giriş tarihi 7 gün ve daha az ise rezervasyon anında; erken rezervasyonlu, promosyonlu ve özel ürünlü konaklama satışlarında ise sözleşme bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilememesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek hizmet bedelinin %35'i cayma tazminatı olarak Tüketiciye fatura edilir. Ayrıca, ön ödeme (kapora) olarak alınan bedel, güvence tutarı olarak alındığından iadesi söz konusu değildir.

3.4- Tüketici, Kredi kartlı ödemelerde sözleşme bedeline ilave olarak ayrıca, Acente tarafından hesaplanacak ve bildirilecek olan faiz, vade farkı, kur farkını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 4- İPTAL – DEVİR VE DEĞİŞİKLİKLER  İLE CAYMA HAKKININ KULLANILMASI

4.1- Yapılan rezervasyonlarda iptal ve değişiklikler ve cayma hakkının kullanılması için Destek hattı (+90 216 349 50 50) ile irtibata geçilmesi veya www.ortravel.com.tr internet adresine geçerli gerekçenin (Çayma Formu) gönderilmesi veya yazılı ve/veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi gerekmektedir.

4.2- İptal ve değişikliklerde aşağıdaki kurallar uygulanır:

a. Tüketicinin tesise giriş tarihinden 15 gün kalaya kadar iptal-değişiklik talep etmesi durumunda ücretin tamamı iade edilir. Tüketici, rezervasyonunu kendisinin veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebeple tesise giriş tarihinden 15-7 gün öncesine kadar yapacağı iptal ve değişikliklerde toplam bedelin %35’inden, tesise giriş tarihinden 7 günden az bir süre kalaya kadar yapılacak iptal ve değişikliklerde ise toplam bedelin tamamından sorumlu olup, bu bedelleri ACENTA’ ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İptal politikalarındaki şartlar Kıbrıs Otel, Uçak, Gemi Turları, Yat Turları değişiklik gösterir. Bunun için web sayfamızda belirtilen İptal Kuralları geçerlidir. 

b. Tüketici, erken rezervasyon döneminde almış olduğu indirimli üründe herhangi bir sebeple iptal veya değişiklik yaptırmak isterse, tesise girişten 7 gün öncesine kadar toplam bedelin % 35’ini, 7 günden az bir süre kala ise gezi bedelinin tamamını ACENTA’ ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

c. Tüketici, indirimli satış döneminde satın almış olduğu indirimli erken rezervasyon ürününde herhangi bir sebeple tarih değişikliği yaptırmak isterse, talepte bulunduğu tarihte geçerli olan liste fiyatları üzerinden indirimsiz rezervasyon değişikliği yapılacağını kabul eder.

d. Tüketici, ön ödemesini yaptığı rezervasyonla ilgili istediği değişikliği, tesise girişten en geç 7 gün öncesine kadar yazılı olarak belirtmediği sürece, iş bu sözleşmede ve rezervasyonda yazılı konaklama şekilleri ve koşulları geçerli olacaktır.

e. Tüketicinin konaklama yapacağı tesise gidemeyeceğini/ulaşamayacağını yazılı olarak bildirmemesi durumunda Acente, Tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları konaklamanın başlangıç tarihinden sonraki 24 saatin bitiminde iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

f. Acente, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. Acentenin yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, tüketici sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi durumunda, Acente, tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde tüketiciye kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.

Sipariş konusu hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde, Acentenin, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur.

Yine, Acentenin sözleşmeyi haksız olarak feshetmesi halinde, Tüketicinin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri kendisine iade etmek zorundadır.

4.3- Tüketici rezervasyonundaki tarih haricindeki değişiklik taleplerini, alınan hizmetin başlangıç tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar Acente’ye bildirmek kaydı ile değerlendirmeye alınır. Değişiklik talepleri, Acente ile işbirliği yaptığı tesisin inisiyatifinde olduğundan, gerçekleşemeyen değişiklik taleplerinden dolayı Acente’ye herhangi bir itirazda bulunulamaz veya Acente sorumlu tutulamaz.

4.4- Konaklama başlangıcından sonra gelen erken çıkış talebi, ilgili otelin onayı ile değerlendirilir, otelden erken ayrılma halinde ücret iadesinin yapılıp yapılmayacağı, otelin ve Acentenin inisiyatifinde olduğundan, bu konuda Acenteye bir talep ve itiraz yöneltilemez. Otelden erken ayrılma halinde Tüketici, sözleşme bedelinin tamamını ödemekle sorumlu olduğunu ve bu bedeli Acenteye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4.5- İş bu sözleşmeye göre, ücret kesintisi yapılmayacak değişiklik ve iptaller en fazla iki defa yapılabilir. Daha fazla sayıda değişiklik talep edilmesi halinde Tüketici, değişiklik veya iptal talebinde bulunduğu rezervasyonla ilgili tam ücreti ödemekle mükelleftir.

4.6- Yapılan ödemelerde ortaya çıkacak iadeler rezervasyon sırasında kullanılan kredi kartına veya banka hesabına yapılır. İade bedellerinin ilgili kredi kartına yansıma süresi bankalara bağlı olarak değişiklik göstereceğinden, bu aşamada yaşanan gecikmelerden Acente sorumlu değildir.

MADDE 5- DİĞER HÜKÜMLER :

5.1- İş bu sözleşmeye konu konaklama ile ilgili bilgiler, Tüketici tarafından Acentenin internet sitesinden incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Rezervasyonun her aşamasında veya rezervasyon yapıldıktan sonra konaklama bilgileri Tüketici tarafından internet sayfasından yazdırılabilir. Konaklama bedeli ve ödeme şekli internet sitesi üzerinden rezervasyon tamamlanmadan Tüketici tarafından görülür ve Tüketici kendi isteğine bağlı olarak ödeme seçeneklerinden birini tercih eder. Tüketici kredi kart bilgilerini sisteme girerek ödemesini tamamlar. Kredi kart bilgilerinin girileceği sistem uluslararası güvenlik yazılımınca korumalı durumda olup, herhangi bir şekilde bilgilerin görülmesi veya kopyalanması mümkün değildir. Ancak, Tüketicinin bilgisayarında bulunacak virüs vb. yazılımları ile veya Tüketicinin ihmalinden kaynaklanan nedenlerle üçüncü kişiler tarafından ele geçirilecek şifreleri ve bilgileri ile sistemden işlem yaptırılması ve bu yüzden Tüketicinin uğrayabileceği zararlardan Acentenin herhangi bir cezai şart veya tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadığı gibi, bu nedenlerle oluşabilecek zararları da Tüketiciye rücu etme hakkı bulunmaktadır.

5.2- Tüketicinin, şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli Tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin, şikâyetçi olduğu halde hizmeti acente yetkililerine bildirmeden sonuna kadar kullanması, şikâyet konuları ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

5.3- Tüketici, dilerse konaklama hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir. Seyahat sigortası hizmeti satın alan Tüketicilerin, hasar-zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı, bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acente, bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

5.4- Tüketici, bu otel rezervasyonu sözleşmesini, mail order, sanal pos, havale veya EFT ile alarak her hangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu otel rezervasyonu sözleşmesini bu sözleşmedeki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmiştir.

5.5- Tüketici, bu otel rezervasyonu ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen otel hakkında her türlü bilgiyi Acente'ye ait web adreslerinden ve şirket satış temsilcilerinden aldıktan ve gerekli tüm incelemesini yaptıktan sonra, bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını taahhüt eder. Acente, rezervasyon yapmayı vaat ettiği konaklama tesisinin vasıfları ve yıldızlaması ile konaklama tesisinde öngörülen hizmetler ile ilgili bilgiyi, konaklama tesisinin beyanına, broşürlerine ve tesisin resmi internet sitesindeki bilgilerine dayanarak ilan etmiş olup, konaklama tesisinin; ilan ve deklarasyonlarında yer alan evsafta ve yıldızlama standartlarında hazır bulundurulmamasından dolayı, acentenin mesuliyeti yoktur. Sorumluluk münhasıran konaklama tesisine aittir. Konaklama tesisinin öngörülen standartları taşımaması veya konaklamanın başlayacağı tarihte bu standartta hizmet verebilecek durumda olmaması halinde acente, Tüketiciyi aynı standartta veya bir üst kategoride olan bir tesisinde konaklatmak üzere, rezervasyon ve konaklatmak hakkına haizdir. Tüketici, böyle bir değişikliği kabul etmez ise rezervasyonu için ödediği toplam bedeli iade alma hakkına sahiptir.

5.6- İptal edilmeksizin otele giriş yapılmaması halinde, konaklama bedeli iade edilmez. Ölüm, hastalık kaza gibi durumlarda mücbir sebebin belgelenmesi halinde, kalınmayan sürelerin bedelleri iade edilir. Bu sebeplerin dışındaki herhangi bir nedenle otele geç giriş yapılması veya erken çıkış yapılması halinde kalan sürelerin bedelleri iade edilmez.

5.7- Tesise girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır. Yanlış veya eksik beyan halindeki bildirimlerden dolayı arada bir fark doğar ise, otele giriş anında tahsil edilir.

5.8- Erken rezervasyon dönemi ve/veya tüm dönemlere ait (sistem kaynaklı yanlışlıklar haricinde) fiyat artışlarında ilave olarak aradaki fark tüketiciden talep edilmediği gibi, tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerde de iadesi söz konusu değildir.

5.9- Tüketicinin satın almış olduğu konaklamanın başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal dışındaki sebeplerden Acente sorumludur. Acente gerekli olan hallerde, Tüketici aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Afyonkarahisar Çizelgesi hükümleri uyarınca, Tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda fiyata dahil olmayan ve gezi esnasında Tüketiciye verilen ek ve/veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin Tüketici tarafından alınıp, kullanılmış veya tüketilmiş olması Tüketicinin bedel iadesini ve tazminat haklarını ortadan kaldırır. Acente’nin sözleşmeye kısmen veya tamamen uymaması durumunda ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB Afyonkarahisar Çizelgesi hükümleri uygulanır.

5.10-Konaklama tarihleri, konaklayacak kişilerin isimleri, konaklamanın yapılacağı tesis-oda tipi, konaklama sistemi; iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Acentenin internet sitesinde yayınlanan tanıtım sayfasında, tüketici tarafından yapılan rezervasyon kayıtlarında ve ön bilgilendirme formunda açıkça yer almaktadır.

5.11-Tüketici, rezervasyonda belirtilen tarihler arasında konaklama yapacaktır. Bu tarihler haricinde tesis müsait ise ve konaklama için acenteye uzatma ile ilgili talebini ve ödemesini yaptıktan sonra tarihi uzatabilir.

5.12-Acente, Tüketicinin konaklama tesisindeki her türlü kaybından, hasarından ve kıymetli eşyalarının çalınmasından sorumlu değildir.

5.13-Tüketici(ler), otele varış saatleri ne olursa olsun odalara yerleşmenin en erken saat 14.00’de mümkün olabileceğini, çıkış günü ise tesisten ayrılış saatine bakılmaksızın odaların en geç saat 12.00’de boşaltılması gerektiğini ve tesiste alacakları ekstra yiyecek-içecek ve sistem dışı hizmetlerin ücretlerinin kendilerine ait olduğunu şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.14-Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan tüketici(ler), kendi adına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri kişilerin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Acente'nin, sözleşmede imzası bulunan kişilere ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer tüketicilere rücu hakkı saklıdır.

5.15-TÜKETİCİ, sözleşme konusu ürünün/hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifa ve diğer tüm ön bilgileri aldığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. ACENTE, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle TÜKETİCİ'ye karşı sorumludur. Ancak konaklamanın gerçekleştirildiği otelle ilgili verilen hizmetlerdeki ayıplardan münhasıran otel sorumludur.

5.16- Faturalar rezervasyon esnasında Tüketici tarafından fatura adresi bölümünde belirtilen adrese gönderilir. Şayet fatura adresi bölümü boş bırakılmış ise, iletişim bilgileri adresine fatura gönderilir. Faturanın; yanlış adres belirtilmesi veya teslim edilecek kişinin belirtilmemesi yada belirtilen adreste bulunamamasından kaynaklanan, yapılamayan teslimatlarından Acente sorumlu değildir.

5.17- Çocuk indirimleri ebeveyn ile aynı odada konakladıklarında geçerlidir. Çocuklu ailelerin rezervasyonlarında Tüketici tarafından beyan edilen çocuk yaşı dikkate alınır. Ancak çocuğun, otele giriş kayıt esnasında tesis görevlisi tarafından talep edilen çocuk kimliğindeki yaşı ile beyan edilen yaşı arasında fark tespit edildiği takdirde, aradaki fiyat farkı Tüketici tarafından tesise veya ACENTA’ ya ödenerek gerekli değişiklik yapılır.

5.18- Mücbir sebepler; olumsuz hava koşulları, yol engeli, terör, grev-lokavt, savaş ihtimali, sel, yangın, öngörülemez teknik hususlar vb. haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi nedenler ile konaklamanın başlamaması veya devamına engel teşkil eden hallerden dolayı Acente, konaklamayı iptal edebilir veya aynı kategori ve nitelikte aynı bölgede veya başka bir bölgede başka konaklama tesisi ile değiştirebilir. Bu gibi durumlarda Tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

5.19- Bayram, yılbaşı ve benzeri gibi sanatçılı olarak ilan edilerek satılan konaklamalarda otelin iradesi dışında (sanatçının hastalanması) oluşan durumlarda, Acente sanatçı değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

5.20- Otel Rezervasyon/Kayıt belgesi ve ön bilgilendirme formu, iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, taraflar için bağlayıcıdır.

MADDE 6- YETKİLİ MAHKEME :

İş bu konaklama sözleşmesinin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde; öncelikle iş bu sözleşme hükümleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanacak olup, taraflar, yasal sınırlar içinde Tüketici Mahkemelerine ve/veya Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurabilirler. Uyuşmazlıkların çözümünde Yetkili mahkeme; Afyonkarahisar Mahkeme ve icra daireleridir.

MADDE 7- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI, DEPOLANMASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Acenta, Tüketici ve Tüketici ile birlikte konaklayacak ve internet sitesindeki rezervasyonda Tüketici tarafından bizzat girilerek alınan kişisel veriler (“Kişisel Veriler”), sadece işbu Sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerin yerine getirilmesinde işlenebilecek, yalnızca konaklama gerçekleştirilecek otel ile paylaşılacak ve hukuki ilişkinin sona ermesinden sonra herhangi bir yasal yükümlülük bulunmaması halinde silinecektir. Acenta Kanun ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun davranmakla yükümlüdür.

Tüketici/Tüketiciler, kendisine ait Kişisel Veri’leri iş bu sözleşmenin imzalanması amacına yönelik olarak ve yalnızca bu sözleşme ile yükümlenen iş kapsamında olacak şekilde Acenta tarafından işlenmesine, depolanmasına, aktarılmasına iş bu sözleşmenin imzası ile birlikte muvafakat etmişlerdir. Verilerinin sözleşme kurulması nedeniyle hukuka uygunluk barındıracak şekilde işlenmesi nedeniyle, bu sözleşmedeki bildirimin aynı şekilde kişisel veri işleme ve depolama kapsamında Aydınlatma Metni olarak sayılacağını ve bilgilendirildiklerini beyan ve kabul etmişlerdir. 

MADDE 8: Tüketici, sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifaya ilişkin bilgiler ile ön bilgilendirmede, internet sitesindeki tanıtım sayfasında ve kayıt (rezervasyon) belgesinde yazılı olan tüm hususlarda bilgilerin bir nüshasını elektronik ortamda aldığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

14 punto olarak düzenlenen işbu Sözleşme’yi, kendim ve aşağıda adları yazılı katılımcılar adına, son halini okuyarak kabul edip onayladım. Bir nüshası tarafıma tüm ekleri ile birlikte (işbu Sözleşme ile birlikte ön bilgilendirme broşürü ve voucher) - satın aldı ise - ilgili sigorta poliçesi ve şartnamesi yazılı / kalıcı veri saklayıcı vasıtasıyla teslim edilmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde işbu Sözleşme konusu satın aldığım konaklama kapsamında, sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri, okuyup bilgi sahibi olduğumu ve işbu Sözleşme’nin içeriğini ve maddelerini okuyarak anladığımı, bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim. Bu beyanım, rezervasyon işlemlerimin, kendi yerime bir başkası tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de geçerlidir.

*İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak seyahat sırasında, seyahat eden kişi tarafından ödenmesi mevzuatta öngörülen veya ileride öngörülebilecek, şehir vergisi, konaklama vergisi gibi ilave tutarlar, satın alınan işbu Sözleşme’nin konusu Or Travel Seyahat Acentesi ürününün işbu Sözleşme’de yer verilen fiyatına dahil değildir ve talep edilmesi halinde seyahat eden tarafından ayrıca ödenecektir. Sözleşmeyi okudum, onayladım ve bir suretini ekleriyle birlikte aldım. Tarih …../…./…..

Alıcı Müşteri Adı Soyadı:

Telefon Numarası:

E mail adresi:

Müşteri Güncel Adresi:

Müşteri TCKN: