Üye Girişi

Bir hesabınız mı var Giriş Yap

Bir hesabınız mı var Giriş Yap

Kişisel verileriniz, Kvkk Metni kapsamında işlenmektedir. “Kayıt Ol” butonuna basarak Üyelik Sözleşmesi’ni okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

KVKK Aydınlatma Metni Ve Gizlilik Protokolü

https://www.ortravel.com.tr/ (“Site”) internet sitesi üzerinden toplanan tüm kişisel veriler, 07/04/2016 tarihinde yayımlanan 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” başta olmak üzere hukuki yükümlülükler uyarınca Veri Sorumlusu olarak hareket eden Oruçoğlu Tarım Turz. San. Ve Tic. A.Ş. (bundan sonra “Oruçoğlu” veya “biz” olarak anılacaktır) tarafından işlenmekte, kaydedilmekte ve saklanmaktadır.

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metninin amacı (bundan sonra “Politika” olarak anılacaktır) Sitede bir online rezervasyonu yapan, Sitede gezinen veya Sitenin sağladığı formları dolduran kişileri (bundan sonra “Kullanıcı(lar)” veya “siz” olarak anılacaktır), Oruçoğlu’nun bu kişilerin kişisel verilerinin korunmasını ve gizliliğini sağlamak için üstlendiği taahhütler

ve yöntemler hakkında bilgilendirmektir. 

Özellikle de sizden topladığımız kişisel verilerin neler olduğu, bu verileri hangi amaçlarla topladığımız, nasıl kullandığımız, nasıl açıkladığımız, nasıl koruduğumuz, nasıl imha ettiğimiz ve son olarak da bu veriler üzerindeki haklarınızı nasıl kullanabileceğiniz hakkında sizi bilgilendirmekteyiz.

1. SİTE ÜZERİNDEN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN MAHİYETİ

Oruçoğlu, sizin bize sağladığınız ve sizinle alakalı olan kişisel verileri aşağıda durumlarda işlemektedir:

Sitede gezinti yaptığınız zaman;

Doğrudan Site üzerinden acentemizden rezervasyon yaptırdığınız hallerde;

Tarafımızdan haber bültenlerimizi ve diğer pazarlama/ticari içerikli bilgileri almaya rıza gösterdiğiniz hallerde;

Bize soru sormak, şikâyette bulunmak veya iletişim formu yoluyla iş başvurusunda bulunmak için bizimle iletişime geçmeyi istediğiniz zaman.

Bu kapsamda, Oruçoğlu aşağıda sayılan kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir:

Kimliğiniz ve iletişim bilgileriniz: cinsiyetiniz, soyadınız, adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, Sitede yapılan bir rezervasyonla ilişkili olan her bir çocuğun yaşı ve duruma göre Sitede yapılan rezervasyonla ilgili kişilerin kimlikleri;

Fatura bilgileriniz; banka bilgileriniz, hesap numaranız, fatura adresiniz, cep telefonu numaranız;

Ödemeye ilişkin verdiğiniz bilgileriniz;

Tercihleriniz ve ilgi alanlarınız (örneğin sigara içilen/içilmeyen oda, tercih edilen kat, yatak takımı türü, gazete/dergi türü, spor, kültürel ilgi alanları);

Size daha iyi hizmet verebilmemiz ve sağlığınızı gözetmemiz amacı ile işlemek zorunda olduğumuz hassas nitelikteki sağlık verileri (örneğin kan grubu, geçirilen hastalıklar, alerjen durumlar vb.);

İş başvurunuza ilişkin bilgiler: Özgeçmiş, ön yazı;

Sitede ziyaret ettiğiniz kısımlar ve sayfalar ile Sitede yaptığınız gezintiye ilişkin diğer bilgiler (Çerezler*)

Siteyi kullanırken bize doğrudan ve kendi rızanızla sağladığınız diğer her türlü bilgi.

Sizin tarafınızdan sağlanması gereken herhangi bir bilginin zorunlu veya isteğe bağlı niteliği bu tür bilgiler toplandığı anda ilgili formlarda genellikle yıldız işareti ile işaretlenir. Bu bilgileri sağlamamanız Oruçoğlu’nun isteğinizi işlemeyi reddetmesi sonucunu doğurabilir.

Siz, kendiniz hakkında Oruçoğlu’na sağladığınız kişisel verilerin güncel, doğru, tam ve anlaşılır olacağını beyan etmiş ve işlenmesine, saklanmasına, depolanmasına rıza göstermiş olursunuz.

18 yaşından küçük kişiler hakkında toplanan bilgiler ad, uyruk ve doğum tarihiyle sınırlıdır ve bu bilgiler bize yalnızca bir yetişkin tarafından verilebilir.

* Çerez Nedir?

Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda IP adresiniz, oturum bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalar vb. veriler saklanır. Çerezler sayesinde web sitesi tercihleriniz hatırlanabilir, oturumunuzun açık tutulması sağlanabilir ya da size ilgilendiğiniz içerik sunulabilir.

Çerez Politikası

Oruçoğlu, birçok web sitesinde olduğu gibi web sitesi kullanıcılarının ziyaret deneyimlerini iyileştirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla çerez vb. teknolojiler kullanabilir. Oruçoğlu Çerez Politikası web sitesi kullanıcılarını çerezlere ve kullanılan çerez türlerine ilişkin olarak bilgilendirmek ve çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceği konularında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Çerez kullanımını onaylamıyorsanız web sitesine devam etmemenizi ya da çerez tercihlerinizi değiştirmenizi rica ederiz. Çerezlere izin verilmemesi halinde web sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini yitirebileceğini hatırlatmak isteriz.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ DAYANAĞI VE AMAÇLARI

Oruçoğlu’nun kişisel verileri toplamaktaki temel amacı size güvenli, ideal, etkili ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmaktır.

Oruçoğlu kişisel verilerinizi yasalara uygun ve adil bir şekilde toplamayı ve işlemeyi taahhüt eder.

Oruçoğlu’nun uyguladığı veri işlemesi belirli, açık ve meşru amaçları gerçekleştirmeyi hedefler.

Verileriniz özellikle de aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için işlenebilir:

Size hizmet sunmak amacıyla, örneğin rezervasyonlarınızı/ödemelerinizi idare etmek/kaydetmek, yönetmek, değiştirmek vb işlemler.

Bu çerçevede, Veri işlemenin hukuki dayanağı Oruçoğlu ve siz arasındaki sözleşmenin ifasıdır.

Olabilecek şikayetlerinizle ilgilenmek, sorularınız ve isteklerinizle alakadar olmak: Oruçoğlu sitenin çalışması, Oruçoğlu’nun sağladığı hizmetler ve rezervasyonlarınız gibi konularla ilgili taleplerinize cevap vermek amacıyla topladığı verileri kullanabilir.

Bu kapsamda, eğer ilgili talep siz ve Oruçoğlu arasındaki sözleşme ilişkisiyle alakalıysa veri işlemenin hukuki dayanağı sözleşmenin ifası olacaktır, aksi takdirde hukuki dayanak Oruçoğlu’nun meşru çıkarları, bilhassa da Oruçoğlu’nun sizin sorularınıza cevap vermek ve müşteri hizmetinde kaliteyi temin etmekteki finansal çıkarları olacaktır.

İstatistiksel analizler yapmak, Kalite standartlarını ölçümlemek, Siteyi geliştirmek, sizin gezintinizi en ideal hale getirmek ve size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak: Çerezler bu amaçlarla Siteye yerleştirilebilirler.*

Bu kapsamda, veri işlemenin hukuki dayanağı Oruçoğlu’nun meşru çıkarları, bilhassa da size ideal bir gezinti ve uygun bir içerik sunmakta ve Sitesini ve hizmetlerini iyileştirmekteki finansal çıkarlarıdır.

Eğer bizimle iş başvurusu amacıyla iletişime geçtiyseniz iş başvurunuzla ilgilenmek için.

Bu kapsamda, veri işlemesinin hukuki dayanağı Oruçoğlu’nun meşru çıkarlarıdır, bilhassa da iş başvurusuna cevap vermekte ve Oruçoğlu bünyesindeki boş pozisyonlar için uygun profilleri bulmaktaki çıkarıdır.

Size pazarlama/ticari içerikli bilgi gönderimi, kampanya ve indirimlerden haberdar edilmeniz: Eğer rıza gösterdiyseniz Oruçoğlu size kendi faaliyetleri ve hizmetleri hakkında bilgi içeren e-postalar gönderebilir. E-posta gönderimi için açık rıza şarttır. Bu açık rıza tarafınızca site üzerindeki kutucuk işaretlenerek elektronik yöntemle de verilebilir. Onaylarınıza e-devlet İleti Yönetim Sistemi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bu kapsamda veri işlemenin hukuki dayanağı, Oruçoğlu’nun meşru çıkarları, bilhassa da size kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak, sizin ihtiyaçlarınızı daha iyi anlamak ve sadakatinizi kazanmak için sağladığı hizmetlerini uyarlamaktaki finansal çıkarlarıdır.

Kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Oruçoğlu’nun hukuki menfaatlerinin ve yasal haklarının korunması, Kamu otoriteleri tarafından kamu güvenliğinin sağlanması kapsamında talep halinde ve mevzuat uyarınca kamu görevlilerine bilgi verilmesi, Emniyet Müdürlüğü ile kimlik bilgilerinin paylaşılma zorunluluğu bulunması nedeniyle.

Bu kapsamda veri işlemenin hukuki dayanağı, Kanunlar ve yasal sorumluluk içeren diğer mevzuatlardır.

Oruçoğlu diğer başka amaçlar için toplanmış verileri ise sizin önceden rızanızı almak koşuluyla kullanabilir.Özel nitelikli kişisel verileriniz, hizmet sunulacak kişinin kimlik doğrulamasının yapılabilmesi ve Tur ve turizm hizmeti, acente faaliyetleri şekilde sunulabilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 6 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebep uyarınca misafirin açık rızası alınarak işlenecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DEPOLANMASI

Oruçoğlu kişisel verilerinizi, toplanmaları ve işlenmelerindeki amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu süre boyunca muhafaza edecektir.

Bununla beraber, Oruçoğlu kendisi için yasal bir yükümlülük olduğu hallerde veya kanuni haklarını ileri sürmek, kullanmak veya savunmak için yürürlükte olan zamanaşımı sürelerini göz önünde bulundurduğu durumlarda, kişisel verilerinizi daha uzun bir süre boyunca (arşivlerde) muhafaza edebilir, şöyle ki;

Rezervasyon kapsamında toplanmış olan veriler için ticari ilişkinin/sözleşme ilişkisinin sona ermesinden 5 yıl geçtikten sonra;

Doğrudan pazarlama amaçları için toplanan tüm veriler için, sizinle son iletişim üzerinden 3 yıl geçtikten sonra;

Muhasebe için gerekli olan veriler için 10 yıl;

Herhangi bir talep/iddia (dava süreci halince yürürlükteki zamanaşımı sürelerine uygun olarak) için talebinizin işlenmesinin sona ermesine kadar;

Başvuran verileri için, başvuran daha uzun bir süreye rıza göstermediyse başvuranla kurulan son iletişimden 2 yıl sonra; bunun ötesinde ise ilgili veriler 4 yıl süreyle arşivlenir;

Sitenin işleyişi için gerekli olmayan çerezler ve diğer izleyiciler cihazınıza yerleştirildiği zaman, bu çerezler ve izleyiciler düzenleyici kurum ve kuruluşlar tarafından verilen tavsiyeler ve getirilen yasal yükümlülükler uyarınca saklanır.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AÇIKLANMASI VE YURTİÇİ AKTARILMASI

Oruçoğlu, hizmet sağlayıcılarına Siteyle alakalı hizmetlerini (yer sağlama, bakım, sipariş ve ödemeyi işleme koyma, risk ve dolandırıcılığa karşı koruma, Site optimizasyonu) sunabilmeleri, veri analizi yapabilmeleri ve pazarlama kampanyası hizmetlerini icra edebilmeleri amacıyla kişisel verilerinize erişim olanağı verebilir. Bu hizmet sağlayıcıları, sadece bu hizmetlerin sunulması kapsamında verilerinize erişebilecektir ve verilerinizin işlenmesi hususunda sorumluluğu devam eden Oruçoğlu’nun tabi olduğu aynı güvenlik ve gizlilik yükümlülükleriyle bağlıdırlar.

Acentelar, acente sahibi ve Oruçoğlu (veya onun Türkiye genelindeki bağlı şirketlerinden biri) arasındaki Bayilik veya Yönetim anlaşması altında faaliyet göstermektedir. Acenteden hizmet aldığınız zaman, kişisel verileriniz kendilerine özgü ve farklı amaçları için veri sorumluları olarak hareket eden Oruçoğlu ve Acente tarafından kullanılacaktır. Özetle: 

Oruçoğlu sizin kişisel verilerinizi işleyecektir çünkü kendi bünyesindeki hizmetlerinden birinde hizmet organize etmek için gerekli olan kişisel verilerinizi toplamasını ve toplanan bu verileri ilgili acenteye aktarmasını sağlayan Site rezervasyon motorunu Oruçoğlu yönetmektedir. Oruçoğlu ayrıca Oruçoğlu markası altındaki acentelerde hizmet alan müşterilerini ihtiva eden ve tüm ülkeyi kapsayan veri tabanını yönetmektedir.

Acente sizinle olan sözleşme ilişkisini yönetmek (fatura kesmek, ödeme ve rezervasyon yönetimi gibi), pazarlama aktivitelerini icra etmek, müşteri memnuniyetini ölçmek ve sağlamak, yönetimsel ve idari anlamda hizmeti yürütmek, kimlik doğrulaması sağlamak, bot hesapları tespit etmek ve yasal yükümlülüklerle uyumu sağlamak için kişisel verilerinizi işleyecek, saklayacak, gerekli yerlere aktaracaktır.

Konaklamanız, tercihleriniz ve memnuniyetinizle alakalı veriler Oruçoğlu markası altında faaliyet gösteren şirketler ve Oruçoğlu acente müşteri sağlayan acenteler, bayiler arasında paylaşılır. Bu veriler hizmet kalitesini ve her bir acente deneyiminizi iyileştirmek amacıyla kullanılır. Bu kapsamda verileriniz ilgili acente ve Oruçoğlu tarafından ortaklaşa işlenmektedir. Sizin hak ve özgürlüklerinizi korurken işbu meşru çıkarı da gerçekleştirmeye çalışmak amacıyla, özel bir ortak kontrol anlaşması, Oruçoğlu ve bu acentelerin yükümlülüklerini ve sorumluluklarını belirlemektedir. Aşağıdaki 7. Maddede gösterildiği üzere bizimle iletişime geçerek Oruçoğlu ve bağlı şirketler arasında işbu verilerin paylaşımına her zaman itiraz edebilirsiniz. İlaveten, söz konusu ortak kontrol anlaşmasındaki temel hususların bir özetini talep edebilirsiniz.

Kişisel verileriniz [kişisel verinin türü belirlenecektir.] Oruçoğlu’nun sadakat programlarının yönetimi ve/veya analiz amaçları[amaçlar doğrulanacak] için Oruçoğlu’nun şirketleri, acenteleri ve bayileri ile paylaşılabilir. Bu çerçevede, Oruçoğlu ve aktarımın yapılacağı şirket kendilerine özgü ayrı amaçları bakımından veri sorumluları sıfatıyla hareket edeceklerdir.

Oruçoğlu ayrıca şu hallerde de verilerinizi paylaşabilir: Yasal yükümlülükleri yerine getirmek, yasaklanmış veya yasal olmayan faaliyetleri, Oruçoğlu’nun, herhangi bir birey ya da kullanıcıların güvenliğini, haklarını veya çıkarlarını tehdit eden durumları ve Sitenin ve Acentenin Kullanım Koşullarının ihlalini engellemek, bunları tespit etmek, soruşturmak ve bunlara karşı harekete geçmek. Oruçoğlu ayrıca her türlü kanuni veya idari işlemlere, mahkeme emirlerine veya yetkili makamlar tarafından talep edilmiş icrai önlemlere cevap vermek için de kişisel verilerinizi aktarabilir. Son olarak, Oruçoğlu’nun tamamının veya bir kısmının bir üçüncü taraf tarafından devralınması veya satın alınması kapsamında Oruçoğlu, kişisel verilerinizi siz de bu hükümle rıza gösterdiğiniz üzere paylaşabilir.

Aynı zamanda kanunun öngördüğü doğrultuda; Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması durumunda açık rıza aranmaksızın özel nitelikli kişisel veriler aktarılabilir.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

Yukarıda sayılan ve Oruçoğlu’nun sizin kişisel verilerinizi iletebileceği alıcılar örneğin Avrupa Ekonomik Bölgesi dışında kurulu olmaları hali gibi yurtdışında yerleşik olabilirler.

Böyle bir halde, Oruçoğlu bu alıcıların sizin kişisel verilerinizin yeterli düzeyde korunmasını (özellikle de Avrupa Komisyonu’nun aldığı yeterlilik kararı, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Standart sözleşmesel hükümlerinin imzalanması veya ABD Gizlilik Kalkanı yoluyla) temin etmeleri için kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükteki yasalar uyarınca tüm kurumsal ve teknik önlemleri almasını zorunlu kılacaktır.

6.KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN OLARAK ALINAN GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veri işleme faaliyetlerini gerçekleştiren Kuruluşumuz;

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktan sorumludur ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır. Buna ek olarak, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ve aşağıdakilerle sınırlı olmayan ek güvenlik tedbirleri de alınmaktadır.

Çalışanlarımız bilgi güvenliği, müşteri mahremiyeti, kişisel verilerin korunması konularında eğitilmektedir, kişisel veriler kullanma amacı ortadan kalktığında imha edilmektedir, kişisel veri içeren sistemlerimiz rutin olarak denetlenmektedir, hizmet alınan veri işleyenler ile sözleşmeler yapılmaktadır, güncel yazılımlar kullanılmaktadır, siber saldırılara karşı düzenlenmiş güvenlik ağımız bulunmaktadır, kişisel veri içeren sistemlere erişim yetkisi sınırlıdır, antivürüs ve anti spam programlar kullanılmaktadır, güvenlik sorunları ile ilgili bilişim ağlarının sürekli izlenmektedir, sistemlerin kötüye kullanılması halinde delillerin toplanarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na bildirilir ve Savcılığa suç duyurusu yapılır, kişisel verilerin bulunduğu fiziksel ortamlarımızda koruma tedbirleri alınmıştır ve bu ortamlar kilitli tutularak giriş / çıkışlar kontrol altındadır.

7. HAKLARINIZ

Kişisel verileriniz üzerinde şu haklarınız bulunmaktadır:

Erişim hakkı: Sizin (i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği hakkında doğrulama ve eğer işleniyorsa bu verileri elde etme, (ii) bu verilere ve bunların bir örneğine erişim elde etme hakkınız bulunmaktadır.

Düzeltme hakkı: Sizinle alakalı ve doğru olmayan kişisel verilerin düzeltilmesini sağlama hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca ek beyan sağlama vasıtası da dahil olmak üzere, eksik olan kişisel verilerinizi tamamlatma hakkınız da bulunmaktadır.

Silme hakkı: Bazı hallerde hakkınızdaki kişisel verilerin silinmesini sağlama hakkınız bulunmaktadır. Bununla birlikte bu hakkınız mutlak değildir ve Oruçoğlu’nun bu tür verileri muhafaza etmek için kanuni veya meşru gerekçeleri olabilir.

İşlemeyi kısıtlama hakkı: Bazı hallerde kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkınız bulunmaktadır.

Bilgi Edinme : Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, öğrenme hakkınız bulunmaktadır.

Taşıma hakkı: Oruçoğlu’na sağladığınız kişisel verilerinizi yapılı, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir biçimde alma ve bu verileri bir başka veri sorumlusuna Oruçoğlu’nun engellemesi olmadan aktarma hakkınız bulunmaktadır. Bu hak sadece kişisel verilerinizin işlenmesi sizin rızanıza veya bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirildiğinde ve bu işleme otomatik araçlarla gerçekleştirildiğinde uygulanmaktadır.

İşlemeye itirazda bulunma hakkı: Kişisel verilerinizin işlenmesinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Oruçoğlu’nun meşru çıkarlarına dayandığı durumlarda bu işlemeye karşı kendi özel durumlarınızla alakalı gerekçelere dayanarak her zaman itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Buna rağmen Oruçoğlu işleme faaliyetlerine devam edebilmek için daha güçlü meşru gerekçeler ileri sürebilir.  Kişisel verilerinizin doğrudan pazarlama amaçlarıyla işlendiği hallerde bu verilerin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

Yetkili denetleyici kuruma şikâyette bulunma hakkı: Oruçoğlu’nun kişisel verileri koruma konusundaki fiilleri hakkında şikâyette bulunma hakkınız bulunmaktadır.

Ölümünüzden sonrasında verilerinizin kullanılmasıyla ilgili olarak talimat verme hakkı: Ölümünüzden sonrasında kişisel verilerinizin kullanımı hususunda Oruçoğlu’na talimat verme hakkınız bulunmaktadır.

Bu haklardan bir veya daha fazlasını kullanmak için, lütfen ilgili başvurunuzu, yazılı olarak ve her hâlükârda Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesine uygun olarak kimliğinizi kanıtlayıcı belgeler eklemek suretiyle ‘‘ Dörtyol Mh. Ömer Cd. No:1-1A Merkez/Afyonkarahisar’’ adresine iadeli-taahhütlü mektup yoluyla veya noter kanalıyla veya doğrudan elden kimliğinizi kanıtlayıcı belgeler eklemek suretiyle ya dahttps://www.ortravel.com.tradresinde bulunan form doldurularak yazılı olarak yapabilirsiniz.

8. BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Bu gizlilik politikası hakkındaki endişe veya sorularınızı e-posta yoluyla bize gönderebilirsiniz info@orucoglu.com

İletilen talep doğrultusunda, Oruçoğlu ile olan ilişkiniz tespit edilerek, varsa Oruçoğlu tarafından işlenen kişisel verileriniz eksiksiz olarak belirlenecek, ilgili başvurunuza doğru şekilde ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak cevap verilecektir. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Oruçoğlu tarafından, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret ilgilisinden talep edilecektir.

9. BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Bu Gizlilik Politikasında değişiklik yapmaya karar vermemiz halinde, bu değişiklikleri bu sayfada ilan ederiz ve yukarıda belirttiğimiz değişikliğin tarihini güncelleriz. Esaslı bir değişikliğin meydana gelmesi halinde, uygun bulunmuş herhangi bir yolla size bilgilendireceğiz.